Särskoleelev gör anmälan

HANINGE I åttonde klass hamnade den nu vuxne mannen i särskola efter en, enligt anmälan, felaktig utredning.

Undervisningen blev för enkel, skolmotivationen tröt, vilket senare slutade med avhopp från gymnasiesärskolan. Flera år av hans liv gick förlorade på grund av felplaceringen, menar mannen som nu kräver ersättning.

Haninges skolchef Mats Öhlin menar å sin sida att vårdnadshavarna aldrig ifrågasatte placeringen, men också att kommunen i dag är mer noggrann vid uppföljningar i särskolan.

Skolinspektionen ska fatta beslut om skolan gjort fel.