Sätra ängar finns inte på kartan

"Sätra ängar" eller "Varpaängen"? Grönområdet refereras till på flera sätt. Om politikern Björn Ljung fick som han ville skulle folk få bestämma ett officiellt namn med skyltangivelse.
"Sätra ängar" eller "Varpaängen"? Grönområdet refereras till på flera sätt. Om politikern Björn Ljung fick som han ville skulle folk få bestämma ett officiellt namn med skyltangivelse.
"Mosképlatsen" eller "Körsbärsängen"? Rossi Muhamed, vill gärna se namn grönytorna mellan Skärholmsvägen och Gångsätravägen, där det finns bygglov för en moské.
"Mosképlatsen" eller "Körsbärsängen"? Rossi Muhamed, vill gärna se namn grönytorna mellan Skärholmsvägen och Gångsätravägen, där det finns bygglov för en moské.
"Jakobsbergsparken" eller "Bredängsoasen"? Micaela Berlin skulle vilja kalla grönområdena inpå Mälarslingan för "Bredängsoasen". Det har blivit fint här nu med bärbuskar. Tidigare kunde det vara stökigt om somrarna, men det var innan Systembolaget flyttade, säger hon.
"Jakobsbergsparken" eller "Bredängsoasen"? Micaela Berlin skulle vilja kalla grönområdena inpå Mälarslingan för "Bredängsoasen". Det har blivit fint här nu med bärbuskar. Tidigare kunde det vara stökigt om somrarna, men det var innan Systembolaget flyttade, säger hon.
Skulle du vilja namnge en park eller en stig i Skärholmen? En aktuell motion vill att medborgare ska få lättare att döpa namnlösa platser.

– Det är svårt att stämma träff eller beställa taxi till platser utan officiellt namn och skyltar. Det finns sådana platser överallt.

Det säger Björn Ljung (L) ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Tillsammans med en partikollega har han lagt en motion om ”frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad”.

– Vi vill förenkla processen. Vi tror att namn på platser kan skapa samhörighet i lokalsamhället, och även förmedla områdets historia, säger han.

Platser han nämner i Skärholmens stadsdel är till exempel det gröna stråket mellan husen på Ålgrytevägen vid Bredängs centrum och Jakobsbergs gård. Och även fältet vid Stockholmsvägen inpå Skärholmsvägen, där det finns planer på att bygga en moské.

– Vad sägs om Jakobsbergparken och Mosképlatsen? säger han.

På plats i Bredäng möter vi Micaela Berlin. Genom bostadrättsföreningen har hon själv varit delaktig till att döpa om Nordens vänners väg till Mälarslingan för tio år sedan.

– Nordens vänner lät så obehagligt, här kommer vi ju från så många länder att det lät mindre bra, inte så välkomnande. Det ska ju helst vara något lockande, så man vill besöka platsen, säger hon.

Hon funderar lite när hon får frågan om vilket namn hon skulle vilja parkområdet inpå och bestämmer sig för ”Bredängsoasen”.

– Det passar bra. Det är en fin plats och nu när det har planterats frukt och bärbuskar här, passar det ännu bättre, säger hon.

En äldre man som stannar till gillar också idén om att kunna namnge vissa lokala platser.

– De här områdena har ju funnits ett tag nu och det kan finnas en del namn ur närhistorien som man skulle kunna använda, säger han.

Som ett litet test kollar vi skyltningen vid det många refererar till som ”Sätra ängar” inpå Sätraskogen. Men det går inte att beställa en taxi dit, då det inte finns några kartor eller skyltar. Varpaängen som platsen också benämns som anges på skylten med friluftskarta. En officiell skylt pekar ut Stora sällskapets stig, men kanske skulle folk vilja ge ett officiellt namn åt ängarna?

Det är inpå grönytorna mellan Skärholmsvägen och Gångsätravägen som det finns bygglov för en moské. På själva fältet har också staden planterat en stor mängd, om än taniga, körsbärsträd. Rossi Mohamed som just passerar har inget förslag själv men tycker att namn på platsen skulle vara trevligt.

– Det kan vara bra om man ska träffa någon eller vill förklara var det är. Det kan bli fint med en moské så Mosképlatsen skulle kunna vara ett bra namn.

Eller Körsbärsängen?

– Det skulle också kunna vara fint. Det kan vara en bra idé att folk från området ger namn , säger han.

I Skärholmens stadsdel väckte motionen inget större intresse hos förvaltningen på senaste nämndmötet. Björn Ljung hoppas att motionen efter en remissrunda kan komma att behandlas i stadsdelsnämnden i höst.