Sätra kan få företagarförening

ndreas Bylger, ägare av Ica Nära i Sätra.
Andreas Bylger driva Ica Nära i Sätra.
Sätras handlare kan snart få en företagarförening. Det blev resultatet av mötet mellan Icahandaren Andreas Bylger och centrumägaren Curt Ahnström i onsdags.

Mitt i skrev i förra veckans nummer om Andreas Bylgers öppna brev till lokalpolitikerna, där han krävde åtgärder mot bråk, droghandel och annan kriminalitet i centrumet. Uppmärksamheten blev stor och flera av stadsdelens politiker har sedan hört av sig till honom.

I onsdags hade han också ett möte med Curt Ahnström, som äger Sätra centrum.

– Curt vill inte stå för hela kostnaden för bevakning av centrumet. Därför kom vi överens om att jag ska försöka starta en företagarförening ihop med andra handlare. Sedan kan företagarföreningen och centrumägaren dela på kostnader av olika slag. En företagarförening är bra också för att den ger oss handlare större gemensam kraft, säger Andreas Bylger

Han tillägger att Curt Ahnström också vill att SL och stadsdelsförvaltningen bidrar med pengar, men att han inte fått mycket gehör för det. Stadsdelens styrande politiker påpekar framför allt att centrumet är privatägt och att man därför inte kan bekosta ordningsvakter där.

– Stadsdelsnämndordföranden Lorena Delgado och jag ska mötas men jag vet fortfarande inte när, säger Andreas Bylger.

Vid stadsdelsnämndens möte i torsdags framgick också att ett möte planeras med stadsdelens politiker och tjänstemän, och centrumägaren.