Sätra vattentorn kan lysa upp nätterna

Solen träffar vattentornet i Sätra, strax efter klockan 9 en januarimorgon.
Sätra vattentorn, upplyst av vintersolen. I framtiden kan den lysas upp även nattetid.
Lys upp Sätra vattentorn under kvällar och nätter. Det föreslog en Sätrabo i ett medborgarförslag. Chansen finns att det blir det verklighet.

Sätra vattentorn är ett både välkänt och omtyckt landmärke, och något av en symbol för området. Att belysa det är en spännande idé, tycker Skärholmens stadsdelsförvaltning, och gör tummen upp för det medborgarförslag som en Sätrabo skrivit. Även Stockholms stadsmuseum gillar idén. Belysningen skulle synliggöra det blåklassade vattentornet som byggnadsverk, anser museet.

Men det finns förbehåll. Ett är att flera viktiga djurarter i Sätra naturreservat tycker om vattentornet. Korpar har nyligen häckat där och det finns tecken på att även fladdermöss häckar alldeles intill. En utredning måste göras om hur de och andra djur påverkas av belysning under dygnets mörka timmar, framhåller stadsdelsförvaltningen.

Dessutom krävs samverkan med andra av stadens aktörer, för att förslaget ska kunna bli verklighet. Man måste också ha bygglov innan man installerar effektbelysning.

Tornägaren Stockholm vatten och avlopp (Svoa) är i grunden positiv till idén. Svoa framhåller dock att man måste säkerställa att ljusinstallationen inte påverkar betongkonstruktionen och vattendistributionen negativt. Även miljöförvaltningens är positiv, men betonar att förslaget måste prövas enligt reservatsföreskrifterna.

Vid sitt möte den 14 december tar Skärholmens stadsdelsnämnd ställning till förvaltningens förslag om att börja utreda om belysning är möjlig att installera.

 

Fakta

Sätra vattentorn är blåklassat

*Sätra vattentorn ritades av företaget AB Vattenbyggnadsbyrån. Det byggdes 1969.

*Tornet är 40 meter högt. Det står 71 meter över havet på Sätra berg, i Sätra naturreservat.

*Byggnaden är blåmärkt av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att tornets kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturmiljölagen.

*Tornet är en cylindrisk betongkonstruktion med en yttre ring av 16 pelare och en inre ring av 10 pelare.

Källa: Skärholmen stadsdelsförvaltning, Wikipedia