”Lys upp Sätra vattentorn på nätterna”

Vattentornet i Fårdala är upplyst i orange för att uppmärksamma internationella dagen mot kvinnovåld.
Så här lyste vattentornet i Fårdala i Tyresö en novemberkväll 2016. Något för Sätra?
Nog vore det snyggt att lysa upp vattentornet i Sätra under nätterna? Några enkla strålkastare skulle förvandla tornet till en spännande blickpunkt under de mörka årstiderna, skriver en Sätrabo i ett förslag till stadsdelsförvaltningen.


skrivit ett förslag om det till stadsdelsförvarvaltningen,

Belysningen skulle göra Sätra vattentorn till ett vackert riktmärke och en spännande kontrast till den mörka skogen, menar mannen. Kanske kan man till och med använda belysning i olika färger? Det vore fantastiskt, tycker han.

Sätrabon passar också på att påminna om att han föreslog detta redan för ett år sedan, och att han nu gärna vill ha återkoppling från stadsdelsförvaltningen.