Sätrabadets botten kan fräschas upp

Skärholmen Strandbotten på Sätrabadet, som är ett av södra Stockholms mest populära bad, är i dåligt skick.

Botten är gyttjig och full av stenar. Stadsdelsnämnden menar att det vore önskvärt att ta bort stenarna och att fylla på med ny sand.

Stadsdelsförvaltningen ska undersöka vad en rensning av botten skulle kosta. Om det blir för dyrt kan åtgärden skjutas fram i tiden.