Sätrabon Annabella Kraft omvald som ordförande för Bris

– Att lyfta fram barnperspektivet är min främsta drivkraft, säger Annabella Kraft.
Sätrabon Annabella Kraft, ordförande för Bris.
Sätrabon Annabella Kraft har valts om som ordförande för Bris styrelse.
Hon har bott i området sedan 1980 och barnperspektivet har präglat hennes yrkesliv.

Sätrabon Annabella Kraft har valts om som ordförande för Bris (Barnens rätt i samhället). Hon har tidigare suttit i styrelsen under två mandatperioder, varav en som ordförande och valdes om på Bris kongress i Malmö under lördagen.

Annabella Kraft har bott i Sätra sedan 1980. I 32 år arbetade hon på förskolan Bredängstorget 29, där hon efter några år blev chef. Hon blev områdeschef för Vårberg 1997, med ansvar för skola, fritid och socialtjänst, samt barn- och ungdomschef för hela Skärholmens stadsdel 1999.

De senaste åren har hon arbetat i Södertälje kommun, bland annat som senior ledarskapsutvecklare.

 ”Har jobbat hårt för barnrätten”

Annabella Kraft har tidigare sagt till Mitt i att barnperspektivet varit hennes främsta drivkraft. För två år sedan antog Bris en plan tills 2021, som fokuserar på tre delar: att stödja barn, att mobilisera samhället och att påverka beslutsfattare.

– Bris har jobbat hårt för att lyfta upp barnrätten på dagordningen och just nu märks ett stort och växande intresse i hela samhället för frågor som rör barnets rättigheter och livsvillkor. En viktig uppgift nu inför att barnkonventionen äntligen blir svensk lag är att fortsätta sprida kunskap kring vad barnets rättigheter betyder i praktiken, säger Annabella Kraft, ordförande Bris, enligt ett pressmeddelande.