Sätrabor kräver ordningsvakter i centrum

Sätra centrum har blivit tillhåll för gäng. Vissa av dem handlar med droger.
Stöket i och runt Sätra centrum gör många Sätrabor otrygga.
Anställ ordningsvakter i centrum. Det kräver Sätrabor, som tröttnat på stökiga ungdomsgäng och knarkhandel.
Men frågan är vem som ska stå för kostnaden.

Mitt i har upprepade gånger skrivit om de problem som finns i Sätra centrum, med klotter, ungdomsgäng och knarkhandel. Upprörda Sätrabor har både ringt och mejlat tidningen. Nu har två Sätrabor också skickat medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen, med önskemål om ordningsvakter i centrum nattetid, inte minst för att man tycker att polisen är där för sällan.

I sitt svar skriver tjänstemännen bland annat att bevakningen av centrumet är en fråga för fastighetsägaren, alltså Sätra förvaltnings AB.

Men vd:n Curt Ahnström anser inte att Sätra förvaltnings AB kan stå för hela kostnaden.

– Att anlita ett väktarbolag är en stor kostnad och Sätra centrum är för litet för att det ska vara ekonomiskt möjligt säger han.
Han påpekar också att det finns tre parter: Sätra förvaltnings AB, stadsdelsförvaltningen och SL.

– Vi kan inte stänga igen centrumet kvällar och nätter eftersom tunnelbaneuppgången finns inne i centrum. Vi för en dialog med SL om detta. Kanske kan vi få till en lösning som innebär att centrumägaren, SL och kommunen delar på kostnaden för ordningsvakter, säger Curt Ahnström.

Centrumägaren samarbetar också med de lokala nattvandrarna och med fastighetsägarföreningen i området, om hur man ska öka tryggheten, betonar han.

– På lång sikt arbetar vi också för en alternativ t-baneuppgång, utanför centrumet. Då skulle centrumet kunna låsas sedan butikerna stängt för kvällen.

Han hoppas också att de nya bostäder som byggs nära Sätra centrum ska göra området ljusare och mer befolkat även under kvällar och nätter. Också det är dock en långsiktig strategi – och många Sätrabor vill ha ett lugnare centrum redan nu.