Sätradalsparken ska rustas – för 19 miljoner

Sätradalsparken i Sätra. Foto: Anna Nyberg
Lekredskapen i Sätradalsparken ska bli som nya igen.
Sätradalsparken i Sätra. Foto: Anna Nyberg
Populär lekplats – men sliten.
Sätradalsparken är populär men därför också sliten. Nu ansöker stadsdelsförvaltningen om 19 miljoner kronor för att rusta den – med Sätrabornas hjälp.

Trycket är hårt på Sätradalsparken. Både barn, ungdomar och vuxna använder parken till allt från bollspel och joggning till bad, lekplats och picknickar. Nu behöver den rustas – och det rejält. Därför ansöker Skärholmens stadsdelsnämnd om 19 miljoner kronor i parkinvesteringsmedel hos kommunfullmäktige, under 2019–2020

– Vi ska se över alla delar av parken. Det är nödvändigt, både med tanke på dem som redan  bor i området och med tanke på alla som kommer att flytta dit. Vi räknar med ett ännu högre besökstryck eftersom hundratals nya bostäder ska byggas i Skärholmsdalen och andra områden som ingår i Fokus Skärholmen, säger Love Örsan, parkansvarig i Skärholmens stadsdel.

Dialog med Sätraborna

Pengarna ska framför allt gå till att rusta upp sådant som redan finns – lekredskapen, plaskdammen, bänkar och bord, markbeläggning och paviljonger. Dessutom ska man bland annat ordna grillplatser, spola en isbana för mindre barn när det är vinterväder och göra det möjligt att sälja glass under sommarperioden.

Kalla vinterdagar kan det vara ödsligt men vår, sommar, höst är Sätradalsparken desto populärare.  Foto: Anna Nyberg 

– Det här är vad vi tjänstemän planerar nu. Men vi ska också ha en dialog med dem som bor i området. Planen är att de ska få komma med förslag och idéer i höst. Det är en jätteviktig del, säger Love Örsan.

Parkvägar ska rustas

Stadsdelsnämnden ansöker också om 5,5 miljoner kronor, som ska användas under 2019–2021. Tanken är att de pengarna ska ska gå till parkvägsbeläggningar, parkbänkar och skräpkorgar i hela Skärholmens stadsdel.

Dessutom planerar stadsdelsnämnden att rusta kvarterspark i Vårberg och ansöker om 5,5 miljoner kronor för att kunna göra det – men först efter 2021. Orsaken är att det inte är klart om Idleken och Stångholmsparken kommer att exploateras under byggprojekt inom Fokus Skärholmen. Stadsdelsnämnden arbetar för att delar av parkerna ska bevaras, men vet ännu inte hur det blir. Antingen vill stadsdelsnämnden kunna utveckla de båda parkerna eller områden strax intill dem.

Beslut om ansökningarna till kommunfullmäktig väntas tas vid stadsdelsnämndens möte den 22 februari.

Fakta

Andra investeringar i parker i stadsdelen

Flera andra stora satsningar  görs i grönområden i Skärholmens stadsdel under de närmsta åren. De ingår trafiknämndens satsning ”Grönare Stockholm”, som innebär att 300 miljoner kronor fördelas av hela staden.

Av dem går 50 miljoner kronor till Vårbergstoppen, som upprustas 2017–2021.

Dessutom får de här projekten medel från Grönare Stockholm:

Rustning av Vårgården 2018–2020.

Rustning av Bodholmsgången (invigning juni 2018)

Rustning av Flygplansparken (invigning 25/8 2018)

Stadsodling, 2018–2020.

Källa: Skärholmens stadsdelsförvaltning
Fakta

Vårbergsbor får rösta om hur området ska rustas

Parkleken Vårgården i Vårberg ska rustas upp, med medel från Grönare Stockholm (se faktarutan ovan).

Dessutom har Skärholmens stadsdelsnämnd ansökt om trygghetsmedel för att investera i fler miljöer i Vårberg.

Båda satsningarna ska ske genom så kallad medborgarbudget. Det innebär att invånarna får inflytande över vilka fysiska investeringar som ska göras.

Först får invånarna föreslå platser där de vill att pengar ska satsas, och vad för slags satsning de vill se. Sedan går stadsdelsförvaltningen igenom förslagen och bedömer vilka som är möjliga att genomföra. Därefter får invånarna rösta fram några av förslagen, som sedan genomförs.

Stadsdelsförvaltningens plan är att de vinnande förslagen ska röstas fram före höstens val (den 9 september).

Källa: Skärholmens stadsdelsförvaltning