Staden inför krisplan vid dödsskjutningar efter Sätramorden

Jan Jönsson, Liberalerna, Socialborgarråd, dubbelmord i Sätra.
Jan Jönsson (L) menar att mycket kunde gjorts bättre efter dödsskjutningarna i Sätra.
Efter morden i Sätra fick Stockholms stad kritik för bristande stöd, både till de anhöriga och samhället runt omkring.
Nu finns en ny plan, som ska förbättra krishanteringen.

I mitten av april sköts tre unga män ihjäl i Sätra, på bara några dagar. Det lilla samhället hamnade i kris, och anhöriga behövde akut stöd.

Men Stockholms stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning agerade för sent och för lite, och för det fick de kritik av besvikna och upprörda Sätrabor.

Därför initierade socialborgarrådet Jan Jönsson ett arbete med en krisplan. Nu är den klar. Planen innebär bland annat att samverkan ska bli bättre mellan socialtjänsten, polisen, lokala föreningar och vårdcentraler, rapporterar SVT.

– Erfarenheterna från Sätra visar att stödinsatserna kom in för sent och de var inte heller långsiktiga. Och man har inte heller kommit i gång med stöd till de berörda familjerna på ett bra sätt. Så nu ska samarbetet etableras med sjukvården, vårdcentraler, psykiatrin och liknande, säger  Jan Jönsson till SVT och tillägger:

– Samverkan ska bidra till att stödinsatser når det drabbade området snabbt och effektivt.

Tidigare har varje stadsdel fått hantera kriser på sitt eget sätt. Nu finns alltså, för första gången, en formell handlingsplan som gäller hela staden. Med hjälp av den ska stadsdelsförvaltningarna kunna hjälpa och stödja både anhöriga och civilsamhället, snabbare och bättre. Det gäller även stödinsatser för dem som drabbas av våld i nära relationer.