Sätrareservatet får entré

Sätra naturreservat
Snart kommer en ordentlig entré att visa vägen in i Sätra naturreservat, vid Bredängs camping.
Sätra naturreservat ska få en 20 meter bred entré, med en informationstavla om reservatet. Den ska finnas på Stora Sällskapets väg 60, vid Bredängs camping.

Tanken är att entréplanket ska leda besökarna in i reservatet och ge dem information om flora, fauna och terräng. Det ska också finnas karta och information om sådant som elljusspår, badplatser, hundrastgård, p-platser, grillställen samt gång- och cykelvägar.

Bredden på planket blir 20 meter och höjden 1,5–2 meter. Bänkar ska sitta fast på planket, så att man kan slå sig ner där.

Stadsbyggnadsnämnden sade ja till stadsdelsförvaltningens ansökan om bygglov vid sitt senaste möte.