Satsar på nytt diabetescenter för barn

Ella Bohlin (KD) om ett nytt barndiabetescenter.
Ella Bohlin (KD) om ett nytt barndiabetescenter.
Stockholms läns landsting satsar i budget för 2018 på ett nytt diabetescenter för barn.
Tanken är bland annat att samla kunskap på ett ställe som sedan kan stötta primärvården.

Det finns 1400 barn i Stockholms län som har diabetes. I nästa års budget satsar landstinget på ett nytt diabetescenter för barn.

– Det blir ett nav i utbilda föräldrar och barn om diabetes, och vara ett stöd till resten av vården, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Personalkostnaderna för det nya centret beräknas uppgå till tre miljoner per år och verksamheten ska byggas upp under nästa år.

– Det händer så mycket på det här området och centret kan bidra till innovation. Hela syftet är ju att ge bättre diabetesvård till barn, säger Ella Bohlin (KD).

Var centret ska ligga är ännu inte bestämt.

Fakta

Barndiabetescenter

Riktar sig till barn med diabetes typ 1, cirka 1440 barn har diabetes i Stockholms län.

Ökat fokus på samsjuklighet, det vill säga barn som har diabetes och till exempel ADHD.

Huvuduppgift: att ställa in och administrera insulinpump och glukosmätare, ge utbildning till både föräldrar och barn, samla barnkompetensen, vara konsultstöd till primärvården och elevhälsan.

Ska samverka med BUP och socialtjänst.

Ha kompetens i form av både läkare (diabetolog), diabetessjuksköterska med barnkompetens, kurator, dietist, fysioterapeut.

Kommer ge synergieffekter med Akademiskt specialistcentrum diabetes (som öppnar vid Torsplan).

Källa: SLL