Väsby satsar 275 miljoner kronor på ny grundskola

En ny grundskola behövs för att möta befolkningsutvecklingen, enligt Oskar Weinmar (M).
En ny grundskola behövs för att möta befolkningsutvecklingen, enligt Oskar Weinmar (M).
Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att påbörja projekteringen av en ny grundskola för 600 elever på Smedsgärdstomten. Skolan beräknas kosta 275 miljoner kronor och kan stå färdig höstterminen 2023.

För en månad sedan beslutade kommunstyrelsen att avbryta planerna på att bygga en grundskola i Vilundaparken. Detta efter att länsstyrelsen menade att kommunen inte tagit hänsyn till grundvattnet. Projekteringen kostade Väsbys skattebetalare 15 miljoner kronor.

Nu vänder politikerna i stället blicken mot Smedsgärdstomten. Under måndagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades att påbörja projekteringen av en grundskola med plats för 600 elever. På tomten planeras även en förskola.

En ny grundskola och förskola behövs föra att möta befolkningsutvecklingen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

– Särskilt i kommunens centrala delar finns det ett behov. Därför var det väldigt roligt att vi kunde fatta ett enhälligt beslut om att sätta i gång arbetet med att ta fram en ny grundskola och förskola.

Hotas inte av länsstyrelsen

Smedsgärdsskolan låg tidigare på tomten och detaljplanen gäller sedan 1968. Därmed kan länsstyrelsen inte sätta punkt för en ny skola i området.

– Länsstyrelsen kan inte göra någonting kring det här, eftersom vi bygger inom den gällande detaljplanen som säger att man får ha en skola där, säger Oskar Weinmar (M).

Kostnaden: 275 miljoner kronor

Den nya grundskolan planeras stå färdig till höstterminen 2023 och beräknas kosta 275 miljoner kronor.

– Vad det landar på i slutändan får vi se, men det är den pengen som vi har tagit höjd för i investeringsbudgeten. Det är vad en skola kostar nuförtiden, säger Oskar Weinmar (M).

Kontoret för samhällsbyggnad kommer nu att sätta i gång arbetet med att ta fram hur skolan ska se ut.