Satsar på naturmarkerna

Upplands Väsby Upplands Väsby kommun har dragit igång en satsning på utökad skötsel av kommunens natur- och kulturmarker. Bland annat ska det röjas upp och städas kring fornlämningarna för att förstärka den biologiska mångfalden.

Arbetet kommer att vara årligt återkommande och utföras av både maskiner och betande djur.