Satsar på webbplatsen

DANDERYD Kommunstyrelsen har beslutat att investera 350 000 kronor för att vidareutveckla webbpublicering av kommunala nämndhandlingar. Det har kommit klagomål på att sökfunktionen försämrats och önskemål finns att man ska åtgärda problemet redan i år. Arbetet med utvecklingen ska enligt kommunstyrelsen påbörjas snarast.

Pengar ska tas från ett anslag nämnt ”administrativ rationalisering” som finns inom kommunstyrelsens budget för 2013.