Så satsar polisen mot knarket i Täby

dd
Polisen Boxiao Pan beskriver polisarbetet som en katt- och råttalek.
Knark på skolgårdar, droghandel kring centrumen och föräldrar som säger att de inte haft en aning om att deras barn tagit droger. Polisen i Täby gör nu riktade insatser för att komma till rätta med drogerna hos Täbys unga.
– Det är som en katt- och råttalek, säger polisen Boxiao Pan.

Polisen i Täby har trappat upp mot kriminaliteten som finns bland Täbys unga, som Mitt i berättat om. Förutom buskörning med mopeder finns det mycket narkotika i omlopp och polisen Boxiao Pan beskriver deras arbete som en katt- och råttalek.

– De ungdomar som brukar och sysslar med narkotika flyttar på sig hela tiden. Så fort vi upptäcker dem flyttar de någon annanstans – ofta på platser där vi inte kommer in med våra bilar, som på skolgårdar och uppe i skogsdungar, säger han.

Knarkas på skolgårdar

Skolpersonal tipsar ofta polisen om att det knarkas på skolgårdar på kvällar och helger, det kan bland annat handla om tomma knarkpåsar som ungdomarna lämnat efter sig. Däremot sker den mesta av droghandeln utanför Täby Centrum men även Gribbylunds centrum.

– Det är där själva överlämnandet sker, men kontakten upprättas via internet. De använder ofta av självraderande medier som Snapchat vilket gör deras kommunikation svår att spåra, många använder också krypteringsappar som Wickr för att skicka hemliga meddelanden till varandra.

Trots att det finns mycket droger tror han inte att Täbyborna besväras av det nämnvärt.

– Jag tror inte gemene man märker av det så mycket, det kan ske ganska öppet utan att någon lägger märke till det.

”Många föräldrar är naiva och tror inte att just deras barn sysslar med droger.”

Allt mer okej att röka på

Deras insatser handlar nu framförallt om två saker – dels att spåra av droghandeln och dels att visa sig ute i fält för att bygga relationer och informera unga om farorna. Vilket blir allt svårare när cannabis går mot att bli allt mer socialt accepterat.

– De blir påverkade av den liberala hållningen på sociala medier och att det legaliseras i andra länder. Men vi poliser poängterar framförallt den legala aspekten med droger. Att man begår en kriminell handling när man handskas det, att man kan hamna i skuld hos säljaren och att det kan leda till bråk när man vill sluta köpa då säljarna förlorar sin inkomstkälla.

Hur reagerar föräldrarna?

– Alla föräldrar reagerar olika men de allra flesta blir chockade, många är naiva och tror inte att just deras barn sysslar med droger. Många föräldrar säger också när de sitter tillsammans med sitt barn i förhör att de haft förebyggande samtal om droger, vilket uppenbarligen inte alltid räcker, säger Boxiao Pan.