Satsar på att stötta barn och unga

Järfälla vill satsa på stöd till barn och unga.
Järfälla vill satsa på stöd till barn och unga.
Järfälla kommer inrikta sig på barn och unga i det förebyggande arbetet – men hur exakt kommunens ansvar ska se ut för stöd och behandling av spelmissbrukare är oklart, menar Lotta Erlandsson, avdelningschef på individ- och familjeomsorg på Järfällas socialförvaltning.

– Men vi utbildar medarbetare för att få kunskap om vad som är specifikt i behandling för spelmissbruk i förhållande till annat missbruk.

I underlag som Lotta Erlandsson visar Mitt i framgår att Järfälla kommun har ett mål om att informera och rådfråga i frågor om spelmissbruk och aktivt samarbeta med landsting och primärvård.

Kommunen erbjuder individuella stödjande och behandlande samtal i KBT för missbrukare i dag.

– Vi ser över möjligheten att utveckla metoder för att kunna erbjuda behandlingsformer för spelmissbruk under vårterminen 2018, säger Lotta Erlandsson.

Kommunen undersöker även möjligheten att utveckla metoder även för behandling av spelberoende i grupp, och planerar att erbjuda stöd även till anhöriga till spelmissbrukare.

Järfälla kommer att inrikta sig på barn och unga i det förebyggande arbetet, menar Lotta Erlandsson.

– Vi vet att det är i dessa åldrar som ett förebyggande arbete är mest verksamt.

Järfälla kommun har tillsammans med Upplands-Bro och Sollentuna en kommun­gemensam budget- och skuld­rådgivning. Rådgivningen är avgiftsfri och sekretess­belagd.

Fakta

Läget i din kommun

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Nej
  3. Utbildad personal? Ja, pågår
  4. Anhörigstöd? Ja