Satsning för att få tryggare parker

Tenstas parker och grönområden ska bli tryggare och snyggare.

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har beslutat att budgeten för skötsel och utveckling blir 8,9 miljoner kronor under året. Det är en höjning med 56 procent – eller tre miljoner kronor – jämfört med 2012.

– Det här är otroligt viktigt för att få människor att vistas i parkerna som ibland kan upplevas mörka, säger Ole-Jörgen Persson, Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden.

Upprustningen av gång- och parkstråk fortsätter i Tensta. Bland annat ska farthinder placeras ut på gångvägar där det är vanligt med biltrafik och att mopedister kör fort.