ANNONS

Stor satsning på nya förskolor i Skärholmen

Antalet förskolebarn i Skärholmens stadsdel kommer att öka väsentligt.
Antalet förskolebarn i Skärholmens stadsdel kommer att öka väsentligt.
En stor satsning på att bygga nya förskolor har inletts i Skärholmens stadsdel. Dessutom är tanken att flera av dem som redan finns ska byggas ut rejält.
De nya förskolorna behövs när tusentals nya bostäder ska byggas.
ANNONS

Över 6 000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens stadsdel, i projektet Fokus Skärholmen. Det innebär också att behovet av förskolor ökar stort. Därför planerar stadsdelsförvaltningen att bygga fem helt nya förskolor och att bygga ut sju befintliga – som ett första steg.

– Bostadsprojektet är enormt stort, och det måste vi möta. Därför tittar vi både på möjligheterna att bygga nytt och att bygga ut, där vi har bra lokaler i dag, säger Britt Karlsson, chef för förskola och fritid.

Många av bostadsprojekten ligger flera år framåt i tiden. Det gör också förskoleutbyggnaderna – en del byggen kommer att starta inom några år medan andra kommer att dröja tio år. Stadsdelsnämnden förväntas vid sitt möte den 15 juni att ge Sisab i uppdrag att utreda och ansöka om markanvisning för både nybyggena och ombyggnationerna.

Fakta

Här planeras nya och ombyggda förskolor

Nya förskolor:

Åtta avdelningar med kök vid Vårholmsbackarna vid kvarteret Allholmen.

Åtta avdelningar med kök vid Vårbergsvägen, intill Sjukhemsparken.

Sex till åtta avdelningar med kök på Eksätravägen 128.

Åtta avdelningar med kök vid parkleken Idleken i Vårberg.

Ny förskola i Skärholmsdalen (storlek och plats ej angiven).

Befintliga förskolor som byggs ut:

Vårbergsvägen 64: Ny byggnad med fyra till sex avdelningar med kök.

Ekholmsvägen 333: Ny förskolebyggnadmed kök.

Ekholmsvägen 133: Ny förskolebyggnad med fyra till åtta avdelningar med kök.

Torpgläntan 8: Ny byggnad med åtta avdelningar med kök. Befintligt hus avvecklas.

Björksätravägen 53: Ny byggnad på sex till åtta avdelningar med kök.

Kråksätrabacken 103: Byggnaden avvecklas och ersätts med förskoleavdelningar på bottenplan i nybyggda bostäder.

Odd Fellowvägen 15: Ny byggnad på åtta till tio avdelningar med kök. Befintliga hus avvecklas.

Källa: Skärholmens stadsdelsförvaltning