Satsning gav bättre vård

Undersköterskan Aleksandar Maric berättar om satsningen som gjorts för att göra Tyresö hemtjänst bättre. En hemtjänst som Vera Bergsten, 94 år, är nöjd med.
Undersköterskan Aleksandar Maric berättar om satsningen som gjorts för att göra Tyresö hemtjänst bättre. En hemtjänst som Vera Bergsten, 94 år, är nöjd med.
Projektet Arbetsam har gett bättre utbildad personal inom äldreomsorgen.

– Vi anställda har blivit mer målmedvetna och det finns ett större engagemang, säger Aleksandar Maric, undersköterska i hemtjänsten i Tyresö.

Hemma i villan i Tyresö sitter 94-åriga Vera Bergsten. För några år sedan ramlade hon i trappan och slog sig illa. Sedan dess har hon fått hjälp av hemtjänsten som besöker henne flera gånger per dag.

Hon är glad över att kunna bo kvar hemma i sitt prydliga hus. På bordet i köket står ett foto på Kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

– Det är så bra med hemtjänsten. De hjälper mig med min medicin och så sitter vi och pratar. Skvaller och nyheter om kungen och Victoria, berättar Vera Bergsten.

– Just kungafamiljen är inte jag så bra på, men jag brukar prata mycket om andra saker som händer ute i samhället, tillägger undersköterskan Aleksandar Maric, som har varit en av deltagarna i projektet Arbetsam.

Syftet med projektet har varit att ge de som arbetar inom äldreomsorgen i kommunen bättre utbildning.

– Arbetet inom äldreomsorgen ställer hela tiden högre krav och för att möta detta behövs bättre utbildning, säger Ann-Kristin Olovsdotter, avdelningschef för äldreomsorg i egen regi på Tyresö kommun och en av medlemmarna i projektets styrgrupp.

– Stora grupper inom äldreomsorgen saknar utbildning, vilket gör att dessa personer riskerar att bli ställda utanför arbete. Att utbilda sig är ett bra skydd mot arbetslöshet.

Arbetsam är ett arbetsplatsförlagt utbildningsprojekt där många olika utbildningsmoment ingår och där utbildningen sker på olika nivåer. De som tidigare saknade utbildning har fått läsa in 900 gymnasiepoäng i omvårdnadsprogrammets kärnämnen. Efter avslutad utbildning betraktas man inom Tyresö kommun som undersköterska.

I dag har drygt 90 procent av de som arbetar inom kommunens äldreomsorg en utbildning som minst motsvarar undersköterskeutbildningen.

– Personligen har jag fått sätta ord på mitt kunnande och mina kunskaper, vilket har varit väldigt bra. Titeln gör också att självrespekten ökar. Men det viktigaste är att vi har blivit bättre på att sätta de vi tar hand om i fokus, säger Aleksandar Maric.

– Vi ska hjälpa till så att de kan leva det liv som de önskar. Meningen är inte att vi ska komma hem till de äldre och göra alla sysslor. Tvärtom är det viktigt att de fortsätter att göra sådant som de klarar av.

För Tyresös del avslutades själva utbildningsdelen av projektet för ett par veckor sedan. Nu återstår utvärdering.

Samtidigt har projektet nominerats till Götapriset som delas ut i samband med Kvalitetsmässan i november i år.

Fakta

Sju kommuner i länet är med

Lidingö kommun har varit projektägare för ArbetSam.

Sammanlagt sju kommuner i Stockholms län, samt privata vårdgivare, har deltagit.

Projektet inleddes i februari 2011 och tar slut i december i år.

Det finansieras av Europeiska socialfonden.

Götapriset är ett pris som går till förbättring av verksamhet inom kommuner, landsting, regioner och stat.

Källa: ArbetSam