Satsning mot hedersrelaterat våld

Kvinnojouren.
Arkivbild.
Anställda ska utbildas för att känna igen tecken på hedersrelaterat våld. Men frågan om Sundbybergs kvinnojour dröjer.

Nu ska Sundbyberg arbeta aktivt mot så kallat hedersrelaterat våld och förtryck. Anställda som jobbar med sociala frågor ska få utbildning och en handlingsplan ska tas fram, enligt ett nytt beslut.

– Man behöver kunna känna igen varningssignaler för att kunna arbeta förebyggande mot det, säger kommunalrådet Josefin Malmqvist (M).

Vidare ska försörjningsstöd som norm betalas ut till kvinnan i hushållet, inte mannen.

Målet är att kvinnor och barn inte ska fara illa. Ändå hänger frågan om kvinnojouren i Sundbyberg i luften sedan flera år. Föreningen är bildad men de har inga egna lokaler eller övernattningsmöjligheter i kommunen. Vänsterpartiet vill ge jouren en miljon kronor för ändamålet.

Josefin Malmqvist säger att beslut om stöd till jouren tas i februari, förutsatt att en ansökan lämnas in.

– Vi har haft en dialog med kvinnojouren och det finns en bred politisk vilja att stötta dem. Förvaltningen har letat lämpliga lokaler som de förhoppningsvis kan flytta till inom kort, säger hon.