ANNONS

Landstinget satsar på vård för hemlösa

Jessica Eriksson (L), förste vice ordförande landstingets södra sjukvårdsutskott.
Jessica Eriksson (L), förste vice ordförande landstingets södra sjukvårdsutskott.
Nu satsar landstinget på vård för hemlösa. Kopplingen mellan vård och kommun ska bli tydligare – och mer pengar ska möjliggöra upp till tio vårdplatser. Om ett år ska den nya mottagningen öppna.
ANNONS

Satsningen gäller fler vårdplatser och mer pengar till uppsökande verksamhet.

– Det här är för att vi ska kunna hjälpa dem som ibland har svårt att hjälpa sig själva, säger landstingspolitikern Jessica Eriksson (L).

I dag finns för hemlösa öppenvård på Pelarbacken och slutenvård hos Ersta diakoni. När avtalen går ut ersätts de av ett enda stort avtal.

– Vi tar ett helhetsgrepp kring vården för hemlösa. Nu slipper de gå till olika ställen, säger Jessica Eriksson (L).

”Det här är för att vi ska kunna hjälpa dem som ibland har svårt att hjälpa sig själva.”

Jessica Eriksson (L)

Det nya avtalet omfattar somatisk vård, psykiatrisk vård, beroendevård, husläkare, kvinnosjukvård, rehab, tandläkare och vård i livets slutskede. Samarbetet med personens folkbokföringskommun ska också bli tydligare.

Och det finns ett stort behov av vård för hemlösa. Under förra året gjordes närmare 15 000 vårdbesök av hemlösa på Pelarbacken.

Ojämnt mellan stad och län

Samtidigt finns det i dag bara en vårdplats för hemlösa inom landstingets regi. Stockholm stad erbjuder åtta. Detta har skapat en orättvisa gentemot hemlösa som är skrivna i Stockholms kranskommuner menar Jessica Eriksson (L).

– En vårdplats är åt helsike för lite, säger hon.

ANNONS

Därför finns en satsning i det nya avtalet på att utöka antalet vårdplatser för hemlösa till mellan sex och tio stycken.

Den uppsökande verksamheten ska också få mer pengar.

– Så att vi kan försäkra oss om att de här personerna får den vård de har rätt till, säger Jessica Eriksson (L).

ANNONS