Satsning i Huddinge kan ge bättre vatten i Farsta

Johanna Pettersson, miljöstrateg i Huddinge, jobbar för bättre vatten i Trehörningen och Orlången.
Johanna Pettersson, miljöstrateg i Huddinge, jobbar för bättre vatten i Trehörningen och Orlången.
Sjön Trehörningen i Huddinge är övergödd, vilket bidrar till liknande problem nedströms, i Magelungen. Men nu ska vattenkvaliteten bli bättre.

Trehörningen är den mest förorenade sjön i Huddinge.

Här har regn- och smältvatten från centrala Huddinge, Stuvsta och Fullersta runnit ut i sjön med tungmetaller och fosfor från bland annat industrier, jordbruk, läckande avloppsledningar och enskilda avlopp. Det förorenade vattnet har därefter fortsatt vidare mot Magelungen och Drevviken.

Men nu ska en dagvattenanläggning anläggas intill sjön av Stockholm vatten och Huddinge kommun.

Det ska bli ett naturområde med kanaler och dammar. Så småningom ska vattenkvaliteten hålla så pass bra nivå att det kan anläggas en badplats.

– Det är viktigt att vi rensar upp i våra sjöar, så att invånarna kan bada i dem igen. Jag har en vision om att vi har en kommunal badplats där inom tio är, det skulle vara häftigt, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö.

Planerad byggstart för dagvattenanläggningen är någon gång under 2017, men resultatet på vattenkvaliteten kommer man att kunna se först om några år.

– Det har gjorts en beräkning att med den nya dagvattenanläggningen så ska man kunna rena bort 200 kilo fosfor per år, vilket är minst en tredjedel av det som i dag går ut i vattnet. Men det tar tid för ekosystem att återhämta sig och det kommer att dröja några år innan det vänder och sjön börjar närma sig ett normalt tillstånd med ett rikt djurliv, säger Johanna Pettersson, miljöstrateg på kommunen.

Även sjön Orlångens vattenkvalitet ska bli bättre. Det finns redan en dagvattenanläggning i Flemingsbergsviken.

– Det är den sjö i kommunen med näst sämst kvalitet, även om den är betydligt piggare än Trehörningen. Men där är vi fortfarande i utredningsstadiet och funderar nu på vilka åtgärder som krävs, säger Johanna Petterson.

Miljöförvaltningen i Stockholm håller parallellt på med ett åtgärdsprogram för Magelungen, Drevviken och Forsån.

– Miljöförvaltningen kommer att göra en analys av vilka källor som påverkar sjöarna, både vad gäller övergödning, miljögifter och metaller. Syftet är att ta fram ett åtgärdsprogram för god ekologisk och god kemisk status, säger Juha Salonsaari på miljöförvaltningen.