Ingen riktad satsning på lärarsekreterare i Haninge

Det blir ingen renodlad satsning på lärarsekreterare i Haninge.
Det blir ingen renodlad satsning på lärarsekreterare i Haninge.
Det blir ingen riktad satsning på lärarsekreterare i Haninges lågstadier. I stället fördelar kommunen de 15 miljonerna i regeringens lågstadiesatsning på allmänna personalförstärkningar inom lågstadierna. Trepartialliansen ville i stället låta pengarna gå riktat till 40 lärarsekreterare i vissa, utvalda skolor.

 

Det är nu klart att Haninge kommun fördelar sin del på 14,5 miljoner kronor av regeringens lågstadiesatsning, på lärare eller annan personal på Haninges lågstadier. Det betyder att det inte blir någon riktad satsning på enbart lärarsekreterare, som trepartialliansen föreslagit.

Läs mer: Betygen i Haninge ökar – trots lärarbrist

L, M och KD i Haninge har velat se en riktad satsning på 40 nya lärarsekreterare som skulle avlasta lärarna. ”Inför läsåret 2016/2017 beviljades Haninge kommun cirka 15,5 mnkr ur lågstadielyftet. Med en genomsnittslön på 22 000 kr skulle det räcka till cirka 40 nya lärarsekreterare i våra lågstadieskolor. Något som definitivt skulle ha stor påverkan på många lärares arbetssituation och i förlängningen på våra elevers resultat”, skrev partierna i ett eget förslag.
Trepartsalliansen ville till en början testa detta i bara vissa, frivilliga skolor i Haninges ”socioekonomiskt utsatta områden”, eller Haningeskolor med bristande studiero, låga resultat eller låg måluppfyllelse som ville delta i utvärderingen.

Läs mer: Högre lön går före fler lärare i Haninge

Men nu har alltså den politiska kommunledningen beslutat att pengarna i stället mer allmänt ska gå till lärare eller annan personal på Haninges lågstadier.

Det var i mars i år som såväl regeringen som moderatledaren Anna Kinberg-Batra förklarade att man avsätter medel för lärarassistenter i svenska lågstadier i sina budgetar. Regeringen tillsköt 300 miljoner kronor för detta. Tanken är att anställa fler i förskolan och i årskurs 1-3. Som Mitt i berättat tidigare har Haninge en lägre lärartäthet än både riket och länet

Läs mer: Liberalerna: Finns risker för ”glädjebetyg” i Haninges skolor