Satsning på barn och unga i budget

Spånga-Tensta I torsdags beslutade Spånga–Tensta stadsdelsnämnd om verksamhetsplan och budget för 2013 .

Stadsdelens budget är på närmare en miljard kronor och ordförande för stadsdelsnämnden Ann-Katrin Åslund (FP) säger att barn och ungdomar, trygghet, parker och grönområden är ett tydligt fokus i verksamhetsplanen.

I verksamhetsplanen återfinns bland annat att förskolepengen i Spånga-Tensta höjs med 5,3 procent, en procent mer än för hela staden.

– Under sommaren 2013 kommer alla ungdomar som söker och tillhör målgruppen att erbjudas sommarjobb, säger Ann-Katrin Åslund.