Satsning på boende och vägar

SALEM Skatten blir oförändrad i Salems kommun nästa år. Det står klart efter att kommunfullmäktige slagit fast budgeten för 2014.

Bland investeringarna märks främst satsningen på ett särskilt boende i Söderby park. Förhandlingar pågår dock om att kommunen i stället ska kunna hyra in sig i boendet, med en köpoption, och därför tror kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) att kommunen i stället ska kunna satsa pengar på bland annat gång- och cykelvägar och infartsparkeringar.

En uppdaterad investeringsbudget är att vänta i början av nästa år.