Satsning på lärarlöner utan skattehöjningar

Höjda lärarlöner och höjd skolpeng. Skolan är den stora vinnaren i Alliansens budget.

Men oppositionen tycker att skolan borde få ännu mer pengar.

Försiktigt framåt. Så skulle man kunna sammanfatta Alliansens förslag till hur Väsbybornas skattepengar ska fördelas åren 2013-2015. Budgeten genomsyras av en osäkerhet inför framtiden, med den ekonomiska oron i Europa och det instabila läget i världsekonomin.

Alltså finns inga nya stora idrottshallar, nytt kulturhus eller andra stora investeringar att vänta de närmsta åren.

Det handlar om att ta ansvar, menar kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

– Vi anpassar oss till det rådande läget och säkerställer att vi klarar av oron i världsekonomin.

Oppositionen tycker att Upplands Väsby behöver spara ännu mer. Deras skuggbudget har ett årligt överskott ungefär 14 miljoner större än Alliansens.

– I oroliga tider är det viktigt att ha reserver för en osäker framtid, säger Leif Berglund, (S), oppositionsråd, och ger både ris och ros till Alliansens budget.

– Positivt är att de har tagit till sig vårt förslag att höja lärarlönerna. Däremot tycker jag inte att deras satsningar på skolan är tillräckliga.

Väsbys styrande politiker vill satsa ungefär 10 miljoner kronor extra 2013 jämfört med i år på skolan. Hälften av pengarna ska gå till att höja lärarlönerna, andra hälften ska fördelas jämt över skolorna.

Oppositionen vill lägga ungefär dubbelt så mycket pengar på skolan som Alliansen, detta och andra satsningar ska finansieras genom att höja skatten med 15 öre på varje intjänad hundralapp.

Alliansen vill inte se någon skattehöjning, utan tycker att deras investering på skolan är tillräcklig.

Satsningen på skolan finansieras genom att de andra nämnderna får spara och genom att Upplands Väsby växer, att fler skattebetalare flyttar till kommunen.

Budgetförslaget behandlades på kommunfullmäktige i går, efter denna tidnings pressläggning.

Fakta

Så mycket får nämnderna 2013

Källa: Alliansens budget Upplands Väsby 2013-2015