Satsning på mer ljus i Skärholmen

Skärholmen är en av de utvalda stadsdelar där trafiknämnden storsatsar på belysning kommande fem år.

Sex av tio Skärholmsbor känner sig otrygga när de går hem på kvällen. Skärholmen är också en av de stadsdelar där missnöjet med gatu- och parkbelysningen är störst.

Men snart är den ljusnande framtiden här. Trafikkontoret föreslår en riktad satsning på bättre belysning i Skärholmen och ytterligare tre stadsdelar. 25 miljoner kronor satsas under en femårsperiod, enligt förslaget som ska upp i trafiknämnden nästa vecka.

Pengarna också räcka till bättre underhåll av de lampor som redan finns, bland annat genom riktad tillsyn av platser som är utsatta för vandalisering och skadegörelse.