ANNONS

Satsning på unga i nytt projekt på Järvafältet

ANNONS

Nyheter Från den 1 september ska Järvafältet få en samlad psykiatri med inriktning på unga vuxna när landstinget i ett projekt väljer att satsa på så kallad nätverkspsykiatri.

I projektet ska barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård för både unga och vuxna samverka för stärka stödet till unga mellan 16-25 år, som befinner sig på gränsen till vuxenlivet.

Verksamheten ska ha låga trösklar och stödet ska erbjudas tidigt – utan remisstvång.

11,7 miljoner satsas på projektet till och med 2016. Verksamhetens gemensamma bas kommer att ligga i Kista.