Ny satsning på Smedby – får skatepark

Mathias Bohman (s) och Anders Rosén (v) i Smedby vid parkourparken i Smedby.
Mathias Bohman (s) och Anders Rosén (v) i Smedby vid parkourparken i Smedby.
Nu har kommunstyrelsen beslutat att en skatepark och en pumptrack ska byggas i Smedby. Tanken är att uppmuntra till mer motion och skapa trygghet genom att få fler att vistas utomhus i området.

I veckan beslutade kommunstyrelsen att genomföra flera satsningar på utomhusmiljön i Smedby. Bland annat ska en pumptrack och en skatepark anläggas i området i anslutning till parkourparken. Pumptracken kan stå kvar 2018 men när skateparken kan invigas är osäkert.

Det är ett första led i målet om en ”ljus, trygg och aktiv” utemiljö från flerårsplanen 2018-2020. Smedby blir det första området som får en stadsomvanling enligt de ledorden.

– Kommunen har flera stora projekt som Fyrklövern och Väsby entré på gång där det satsas mycket. Det är viktigt för oss att det både byggs nytt men också att det tillförs ny energi till befintliga områden, säger Mathias Bohman (s).

Ska öka trygghet och hälsa

Att Smedby är det område som först får ta del av platserna är för att det är där de behövs som mest.

– Det är ett socialt utsatt område. Man ska inte stigmatisera, de flesta som bor här lever ett bra liv som alla andra men det finns en större social utsatthet här än i andra delar av kommunen, säger Anders Rosén (v).

Tanken med skateparken är att satsningen ska fylla det hål som uppstod när Fadderbyn revs tidigare i september. Fokus på satsningarna i området ligger på spontanidrott för att det inte ska finnas några hinder för den som vill aktivera sig.

– Vi vill på alla sätt stimulera till att det ska vara enklare och roligare att vara aktiv för de boende, säger Bohman.

Flera samverkande projekt ska stärka Smedby

Genom att rusta upp utemiljöer och skapa nya ytor för spontanidrott och aktiviteter hoppas kommunen att det ska bidra till ökad aktivitet och på så vis både ökad trygghet och hälsa. I den senaste folkhälsorapporten framgick det att folkhälsan är betydligt lägre än i andra delar av kommunen och en större andel av treåringarna i området har problem med karies.

Har Smedby glömts bort när kommunen arbetat med att utveckla nya områden?

– Det får man säga. När det handlar om att bygga nya områden finns det stora intressenter med mycket pengar att investera. Då är det viktigt att kommunen har en tydlig ambition och prioriterar områden som behöver fokus i exempelvis budgeten, säger Rosén.

– Men de senaste åren har flera aktörer trätt fram. Till exempel Väsbyhem och Stena fastigheter har flyttat fram positionerna i området, säger Bohman.

Flera olika projekt siktar på att vända trenden vad gäller just trygghet och folkhälsa i området, till exempel ett samarbete med polisen och projektet med Ett friskare liv som genomförs med flera fastighetsbolag. Det placeras även nya bostäder i området.

– Det finns inte en enkel åtgärd som vänder ett område. Det är när alla aktörer drar åt samma håll som det kan skapas en positiv signal, säger Rosén.

En annan del i de nya satsningarna är Huskurage, ett projekt som ska stärka civilkuraget i området med fokus på att anmäla misstankar om våld i nära relationer. Ytterligare en del innebär att Smedbydagen ska bli ett permanent inslag som genomförs årligen.