Satsningar på infartsparkering är på gång

Tamsons vill att det ska vara enkelt att parkera bilen vid byte till kollektivtrafiken.
Tamsons vill att det ska vara enkelt att parkera bilen vid byte till kollektivtrafiken.
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill se ett lyft för infartsparkeringar. Han hoppas på flera satsningar i en nära framtid.
– Vi vill möjliggöra för fler att göra en enklare resa dörr till dörr. Även om man bor i länets utkanter, säger han.

I ett första steg flyttas 15 miljoner kronor i landstingets budgetrader – från investering till ”bidrag för medfinansiering”.

Denna ekonomiska teknikalitet tryggar dessa årliga 15 miljoner kronor för framtiden menar Tamsons (M).

– Vi visar att vi menar allvar med att vara ett stöd till kommunerna och dem som jobbar med infartsparkeringar, säger Kristoffer Tamsons (M).

Fler satsningar på infartsparkeringar är att vänta, enligt trafiklandstingsrådet.

– Det här är en liten del av flera satsningar från flera olika håll som vi hoppas på, säger Tamsons (M).