Satsningar på flickors välmående

Upplands Väsby Kommunen kommer nu med konkreta förslag på hur unga tjejers psykiska hälsa ska förbättras. Bakgrunden är resultaten i Stockholmsenkäten förra året som visade att tjejer i Väsby allt oftare använder alkohol och droger, oftare utsätts för mobbning och i högre grad mår psykiskt dåligt.

Bland annat ska man nu utreda om fritidsgårdarna kan förstärkas med särskilda satsningar för tjejer. Det ska också bli tydligare vart man kan vända sig om man mår psykiskt dåligt. Kultur- och fritidskontoret ska också utreda kostnaden för ett föreningsbidrag inriktat mot att stärka ungas psykiska hälsa.