Lista: Lokala satsningar i regeringens budget

Skolor kan få extrapengar för att hjälpa elever som inte når målen.
Skolor kan få extrapengar för att hjälpa elever som inte når målen.
Regeringens budget innehåller en rad satsningar mot kommuner och landsting, bland annat inom skola och vård.
Lokaltidningen Mitt i listar här de lokala satsningarna.

Förutom de stora satsningar på polisen (700 miljoner kronor) och totalförsvaret (500 miljoner kronor) meddelade regeringen på tisdagen satsningar på bland annat vård och skola.

Här är regeringens satsningar som riktar sig lokalt:

Miljö: ”Klimatklivet”

Ekonomiskt stöd till miljösatsningar där både kommuner och företag kan vara mottagare av pengarna. Sedan 2015 har 1 miljard betalats ut och nu vill regeringen skjuta till 500 miljoner extra. Pengarna fördelas efter ansökan till Naturvårdsverket.

Vård: Förlossning

Under fyra år betalar staten ut 400 miljoner kronor till landets landsting och förlossningsvård enligt en överenskommelse med SKL. Regeringen föreslår nu ytterligare 500 miljoner till detta. Pengarna ska fördelas efter befolkningsmängd.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om denna satsning, läs mer om det här!

Skola: ”Jämlikhetspeng”

En halv miljard föreslås gå till grundskolor med lägst andel behöriga elever till ett nationellt program på gymnasiet. Syftet är att höja resultaten. Pengarna ska fördelas efter behov.

Skola: Introduktionsprogram

Regeringen och Vänsterpartiet förslår 150 miljoner kronor till de så kallade introduktionsprogrammen, som ska hjälpa icke behöriga elever att bli behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Pengar ska fördelas efter behov.

Vård: Psykisk ohälsa hos unga

Landstingen ska få 100 miljoner extra av staten för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. Pengarna ska fördelas efter befolkningsmängd.

Socialt: Hjälp till utsatta barn

Årligen betalar staten ut 250 miljoner kronor till kommunernas socialtjänster för att stärka deras arbete med barn som far illa. Nu får barn- och ungdomsvården ytterligare 150 miljoner kronor under ett år, enligt förslaget. Pengarna ska fördelas efter en fördelningsnyckel som bland annat tar hänsyn till uppskattade antal ärenden.