ANNONS

Lågt satta mål för trygghet får hård kritik

Knarkhandeln i Vårberg och andra centrum bidrar starkt till människors otrygghet.
Knarkhandeln i Vårberg och andra centrum bidrar starkt till människors otrygghet.
I Skärholmens stadsdel är målet att 52 procent av invånarna ska känna sig trygga.
I Hägersten-Liljeholmen är målet 85 procent, och i Älvsjö 76 procent.
De stora skillnaderna får nu hård kritik.
ANNONS

Under 2017 kände sig 47 procent av invånarna i Skärholmens stadsdel trygga i sina områden, enligt Stockholms stads medborgarundersökning. Under 2018 ska de bli fler – 52 procent. Det målet har den styrande, rödgröna majoriteten i Skärholmens stadsdelsnämnd skrivit in i verksamhetsplanen för 2018.

Ambitionen är den lägsta i hela Stockholms stad. Och nu kommer hård kritik från oppositionen.

– Att ha som mål att ungefär hälften av befolkningen ska känna sig trygg är att ge upp är att ge upp i förväg. Det är viktigt att sätta ett högre mål för att visa att man tror på den politik man bedriver, säger Elisabeth Johnson (M), gruppledare i stadsdelsnämnden.

Som jämförelse kan nämnas att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har satt målet 85 procent, och Älvsjö stadsdelsnämnd 76 procent. Även i utsatta stadsdelar är målet högre än i Skärholmen. I Spånga-Tensta har stadsdelsnämnden till exempel målet 60 procent och i Hässelby-Vällingby 58 procent.

– Förutsättningarna är förstås olika mellan stadsdelarna. Vi har jätteproblem med otrygghet här i Skärholmen, men det är också därför vi måste gå tuffare fram. Vi moderater vill ha både ordningsvakter och övervakningskameror i centrumen, men majoriteten säger nej, säger Elisabeth Johnson.

Hon får understöd av sina partikolleger i stadshuset. Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlemyr (M) kallar det lågt satta målet ”för ett stort svek mot de stockholmare som berörs”, i en artikel i Dagens Nyheter.

Men Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, försvarar målet på 52 procent.

– Vi har en annan verklighet här än i många andra stadsdelar, som vi arbetar hårt för att förbättra. Och det blir också bättre, även om det går sakta. 2013 kände sig 43 procent av invånarna trygga. Förra året var det 47 procent och nu har vi satt målet 52 procent. Det är en siffra som stadsdelsförvaltningen tagit fram och bedömer som möjlig att förverkliga, säger hon.

Lorena Delgado lyfter fram flera exempel på arbetet med att öka tryggheten i stadsdelen: arbetet med utsatta familjer, medborgarvärdarna i Vårberg och Sätra centrum, den sociala insatsgruppen (Sig) och bättre belysning av nu mörka områden. På ännu längre sikt ska byggprojekten inom Fokus Skärholmen öka tryggheten, menar hon.

ANNONS

– Hur man bygger påverkar människors känsla av trygghet. Bland annat därför får medborgarna vara med och säga sitt om hur man ska bygga, och då inte minst kvinnorna, säger hon.

Elisabeth Johnson gör tummen upp för detta långsiktiga arbete, men menar att det inte räcker.

– När unga personer säljer knark i centrumen, och drar med sig ännu yngre människor, då är situationen akut. Förebyggande arbete är jätteviktigt, men buset måste stoppas nu, säger hon.

Moderaterna vill ha både kameror och ordningsvakter i Älvsjö centrum.                    Foto: Pekka Pääkkö

Också i Älvsjö får trygghetsmålet kritik. Den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden har satt målet att 76 procent av Älvsjöborna ska känna sig trygga under 2018, att jämföra med 73 procent under 2017. Uselt tycker Älvsjömoderaten Johan Nilsson.

– Det är en slentrianmässig siffra, som man satt bara för att den går att uppnå. 90 procent hade varit ett bra mål – det är en siffra som visar på höga ambitioner och på att man lyssnat på oroliga Älvsjöbor, säger han.

Det är framför allt i Älvsjö centrum och i Prästgårdsgärde problemen finns, med droghandel och oprovocerat våld. Precis som sin kollega i Skärholmen vill Johan Nilsson ha ordningsvakter och kameror.

–  Ett argument mot dem är att kriminaliteten att flyttar på sig. Men det är bättre att den försiggår i industriområden eller liknande, i stället för i centrumen och vid kollektivtrafikknutpunkter, där människor måste passera varje dag, säger Johan Nilsson.

 

Fakta

Här är målen för stadsdelarna

Mål för hur stor andel av invånarna som ska känna sig trygga i den stadsdel där de bor 2018. Inom parentes står hur stor andel som kände sig trygga 2017*.

Skärholmen: 52 procent (47).

Hägersten-Liljeholmen: 85 procent (79).

Älvsjö: 76 procent (73).

Hela staden: 76 procent (71)

Enkätpersonerna fick svara ja eller nej på påståendet ”På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i.”

Källa: Stadsdelsnämndernas verskamhetsplaner 2018, Stockholms stads medborgarundersökning 2017