ANNONS

De sätter fokus på kvinnlig könsstympning

Anissa Mohammed Hassan är sakkunnig inom social hållbarhet på länsstyrelsen i Östergötland
Anissa Mohammed Hassan är sakkunnig inom social hållbarhet på länsstyrelsen i Östergötland
I Sverige är det förbjudet i lag sedan 1982.
Trots det tros upp emot 38 000 svenska flickor och kvinnor vara könsstympade.
Den 8 mars arrangerar Sollentuna kvinnojour med flera en föreläsning om om ett mångtusenårigt sätt att kontrollera kvinnors sexualitet.
ANNONS

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, arrangerar Sollentuna kvinnojour, Arena Satelliten, Rädda Barnen och Sollentuna kvinnojour en temaföreläsning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Inbjuden huvudtalare är den profilerade föreläsaren Anissa Mohammed Hassan, som bland annat arbetat med frågor om könsstympning på uppdrag av regeringen.

Iden till arrangemanget föddes efter en annan föreläsning, på FN-dagen i höstas.

– Om jag ska tala för egen del så hade jag nog inte fullt ut förstått hur utbrett det här problemet är – även i Sverige, säger Kerstin Sunemark Nyman, kassör i Sollentuna kvinnojour.

Socialstyrelsen uppskattar att upp emot 38 000 svenska kvinnor och flickor har blivit utsatta i sina hemländer.

– Det är ett dolt problem som vi inte tror finns i Sverige. Ingreppen görs i hemmet, ofta av en äldre släkting, eller utomlands, berättar Kerstin Sunemark Nyman.

I Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982. Däremot saknas en nationell handlingsplan.

– Det är viktigt att prata om den här fruktansvärda kulturen. Genom att blunda för det är det som att låtsas att vi inte finns, säger Anissa Mohammed Hassan.

 

ANNONS

 

Fakta

Det tysta brottet

Vad: Föreläsning om könsstympning av flickor och kvinnor

När: 18.30 onsdag den 8 mars, på internationella kvinnodagen

Var: Arena Satelliten, Sollentuna

Medverkande: Anissa Mohammed Hassan (föreläsare), Voukko Erman, Sollentuna kvinnojour (moderator), Tova Sjöstrand och Saga Thomsson (sång och musik).

Arrangörer: Sollentuna kvinnojour, Arena Satelliten, Rädda Barnen, Sollentuna FN-förening.

Fakta

Könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en 3000 år gammal sedvänja som idag praktiseras av både kristna och muslimer.

Enligt världshälsoorganisationen WHO beräknas 140 miljoner flickor och kvinnor i världen vara könsstympade.

Bruket förekommer på många håll i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst.

Socialstyrelsen räknar med att omkring 38 000 är drabbade i Sverige, och att ytterligare 19 000 lever i riskzonen – det vill säga lever i familjer där vårdnadshavaren har en positiv eller ambivalent inställning till könsstympning.

I vissa länder, till exempel i Nordafrika, är andelen drabbade över 50 procent av den kvinnliga befolkningen.

Källa: Sollentuna kvinnojour