Saxhugg i skola var en olycka

Elever utsätts för våld och kränkningar, menade föräldrarna när de anmälde till Skolinspektionen.

Nu svarar Lovisedalsskolan på kritiken.

I början av maj rapporterade Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget om hur flera allvarliga händelser på Lovisedalsskolan i Vallentuna lett till att föräldrar anmält skolan till Skolinspektionen.

Bland annat ska en pojke ha blivit hotad med en morakniv i slöjden och en annan ska, enligt anmälan, ha huggits med en sax i ryggen, enligt föräldrarna.

– Allt stämmer inte. Vissa incidenter har hänt, men de beskrivs grövre än vad de varit i anmälan, har skolans rektor Agneta Kenneberg tidigare sagt till Mitt i Vallentuna.

Nu har rektorn på begäran av Skolinspektionen, svarat på kritiken. Hon skriver att många av incidenterna i anmälan är direkt felaktiga. Till exempel menar hon att händelsen då en elev blev stucken med en sax i ryggen snarare var en olycka. Eleven ska, enligt henne, ha backat på den som höll i saxen, och fått ett märke, inte ett blodigt sår som föräldrarna menar.

Men vissa av händelserna föräldrarna anmält har hänt, menar Agneta Kenneberg i sitt svar. Bland annat har en elev tagit upp en morakniv och ”viftat med framför ögonen” på en annan elev.

Men till skillnad från föräldrarna menar hon att skolan vidtagit åtgärder i form av samtal med eleven, och informerat klassen om knivlagen. Vårdnadshavarna ska även ha informerats om knivhändelsen, menar rektorn i anmälan. Detta trots att de själva påstår att de inte har kontaktats.

Även den interna kommunikationen på skolan ska ha brustit. Föräldrar har kontaktat skolans mentorer och berättat om kränkningarna mot deras barn. Men rektorn ska i sin tur inte ha informerats, menar hon själv.

Trots att Agneta Kenneberg i stort tillbakavisar kritiken, skriver hon att det inte varit oproblematiskt att ha ”flera elever med så stora svårigheter i klassen”, men efter olika insatser ska läget ha blivit bättre, menar rektorn.

Skolinspektionen fortsätter nu sin utredning av Lovisedalsskolan.