Scherdin hette ormfotografen

rättelse I förra numret av Mitt i Vallentunasteget försvann namnet på en fotograf under två bilder i tidningen.

Stefan Scherdin heter personen som fotograferat en orm på sidan 5 och högt gräs på sidan 12 i förra veckans tidning.