SD-kritik mot att Expo fick föreläsa

Sverigedemokraterna är kritiska till att ett seminarium i kommunhuset om rasism leddes av en föredragshållare från Expo.

De menar att Expo inte är objektiva.

Det är Sverigedemokraternas gruppledare Roland Gustafson som går till angrepp mot kommunstyrelsen och stiftelsen Expo efter att seminariet ”Från vit makt-rörelsen till Utöya” arrangerades i kommunhuset inför 30–35 personer i september.

Roland Gustafson är principiellt kritisk till att föredragshållaren kom från Expo, som beskriver sin verksamhet som kartläggning, granskning och informerande om den organiserade intoleransen.

Roland Gustafson menar i sin interpellation från den 7 november, som kommunstyrelsen formellt besvarade i går måndag, att seminariet var en del i ett försök att demonisera Sverigedemokraterna.

Han skriver: bland annat ”…Är det inte hög tid att Stiftelsen Expo exponeras för sin åsiktsregistrerande och åsiktsbekämpande funktion…”.

Vidare skriver han: ”Anti-rasismbudskapet hos Expo är en täckmantel för en antidemokratisk ”röd makt”-organisation, med uppgift att kartlägga organisationer och enskilda individer…”.

– Seminariet handlade mest om kampanjande mot SD och det är tveksamt om kommunstyrelsen ska ägna sig åt detta. Att svenska kyrkan deltar i spektaklet är beklämmande, säger Roland Gustafson.

Huvudarrangör var Antirasism-gruppen i Haninge i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Svenska kyrkan och JIM-kommittén.

Där jobbar lokalpolitiker med frågor kring jämställdhet, integration och mångfald.

I sin interpellation vill också Roland Gustafsson (SD) att partiet ska få en plats i JIM-kommittén.

Jonathan Möller, Expos föredragshållare, har läst interpellationen.

– Den innehåller ingen sakkritik utan bara påståenden. Jag har stött på så många från SD som agerat på liknande sätt efter mina föreläsningar. Jag pratade om all möjlig intolerans, värden och organisationer. Det är så typiskt SD att prata om yttrandefrihet, men man ska inte ens få nämna SD i historieskrivningen, säger han.

I går måndag besvarade kommunstyrelsens Ebbe Pettersson (MP) interpellationen.

Han säger att seminariet handlade om vit makt och främlingsfientliga grupper och hur det ledde till Utöya och islamofobi.

– Vi kommer att fortsätta jobba med frågor kring främlingsfientlighet och mångfald, säger han.