SD: låt skönhetsråd avgöra vad som ska få byggas

Jörgen Bengtsson, ordförande i SD Tyresö, och pressansvarige Leonid Yurkovskiy tycker att det nya hyreshuset i Lindalen är exempel på arkitektur som inte passar in i Tyresös urbild.
Jörgen Bengtsson, ordförande i SD Tyresö, och pressansvarige Leonid Yurkovskiy tycker att det nya hyreshuset i Lindalen är exempel på arkitektur som inte passar in i Tyresös urbild.
Tillåts byggherrarna förstöra Tyresös själ, eller fortsätter de bara på en tradition av varierad bebyggelse?

SD vill skapa ett skönhetsråd för att slippa fula hus i framtiden, men får inget stöd bland övriga partier.

Är det dags att Tyresö skaffar ett skönhetsråd? Kommunens Sverigedemokrater tycker det. Partiet vill förhindra att byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild byggs.

Vad menar ni med det?

– Urtypen kan ju vara mycket: Slottet, sportstugorna eller de första flerfamiljshusen som byggdes på 1960-talet. Alla dessa byggnader var dock inte alltför höga, och vi tycker att det är så det ska vara, högst tre-fyra våningar.

Ett skönhetsråd i SD:s tappning skulle bestå av historiskt kunnig expertis, arkitekter, men också en representant från Naturskyddsföreningen, för att slå vakt om kommunens gröna lungor.

– Huvudsaken är att det finns personer som intresserar sig för att det blir snyggt. I dag finns det exempel på byggen där vi gissar att ett skönhetsråd hade sagt nej. Det nya hyreshuset i Plutoområdet är ett sådant, säger Anders Wickberg.

De andra partierna gör dock tummen ned till SD:s förslag.

– Tyresös stil är helt enkelt variationen. Dessutom har vi kompetenta människor som jobbar med planfrågor och många kompetenta arkitekter involverade i våra byggen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Även Helene Hallberg, planchef på kommunen, menar att det just är variationsrikedomen som är signifikant för Tyresö.

– Som exempel på äldre bebyggelse har vi ju slottet och många gamla fina torp. Vi har också fantastiskt fina exempel på 60-talsarkitektur: Sicksackhusen i centrum och Granängsringen med sina skivor som vänder sig inåt.

Under 2000-talets första årtionde var det populärt med mycket ljus, eller vit puts och skivmaterial, à la Hammarby sjöstad. Nu, menar Helene Hallberg, att det är dags för nästa årsring.

– Nu ser vi mycket tegel, varmare fasadkulörer och mer spännande takformer. Det är mer kanter och man laborerar mer, säger hon.

Svante Berg, pensionerad arkitekt och Trollbäckenbo med byggen som Globen, Friends arena och Nya Slussen på meritlistan, gillar inte heller idén med ett skönhetsråd. Däremot har han länge propagerat för en stadsarkitekt.

– Det behövs en arkitekt som kan hjälpa politikerna att fatta kloka beslut. Som det är i dag hamnar kommunen i vissa fall alldeles för mycket i händerna på byggherrar som kommer med förslag. Medborgarna kommer in för sent i processen. En stadsarkitekt skulle vara med i ett tidigt skede och driva frågor om arkitektur i samråd med medborgarna, säger han.

Som Tyresöbo sedan 1968 tycker Svante Berg att det som är typiskt för Tyresö är att varje stadsdel har sin egen stil. Brevik har sin, Bollmora sin, Trollbäcken och Strand sina egna, för att nämna några. Några spektakulära byggen behövs inte nödvändigtvis. God vardagsarkitektur är det som ska gälla i Tyresö, tycker han.

– Boxarhusen vid Kärrvägen är ett fint exempel på välplanerat boende från 1960-talet, även om de utpyntade fasaderna i dag inte är så lyckade som helhet. Krusboda är ett annat från 1970-talet. Tyresö View är exempel på god vardagsarkitektur från vår nutid. Och simhallen är jättesnygg, säger han.

Vad tycker du om Tyresö som helhet? Är det fint?

– Ja. Tyresö är en attraktiv kommun med vacker natur. Trots en bitvis ganska spretig bebyggelse är det i alla fall sammanhållet i sina områden, säger han.

Vad tycker SD:s bostadspolitiske talesperson, en stjärnarkitekt och du själv om fem framtida Tyresöbyggen? Kolla här.

Fakta

Byggmålet klarades 2015

Förra året klarade Tyresö kommun sitt mål att bygga 300 bostäder per år.

Exempel på bostadshus- och kvarter som blev klara var Tyresö trädgårdar, Strandängarna, Skogsstaden och Pigghajen.