SD-topp vill stoppa nytt asylboende

SD:s ordförande i Sollentuna har överklagat bygglovet för ett flyktingboende vid Rotsunda torg.

Ett av skälen: han brukar använda marken till att kasta frisbee.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att miljö- och byggnämnden i Sollentuna godkänt ett tillfälligt bygglov för ett flyktingboende vid Rotsunda torg.

Hittills har politikernas beslut – som gick emot tjänstemännens förslag – överklagats av en person: Ludvig Aspling, tillförordnad ordförande i Sverigedemokraterna i Sollentuna.

I överklagandet kräver han bland annat att länsstyrelsen prövar om bygglovet verkligen kan anses vara tillfälligt, mot bakgrund av att behovet av bostäder för flyktingar är konstant.

Han argumenterar även för att marken där boendet placeras är värdefull ur rekreationssynpunkt.

”Platsen som kommunen planerar att använda för tillfälliga bostäder brukar jag och min fru använda för att kasta frisbee, jag vet att folk i allmänhet spelar fotboll och utövar andra fritidsaktiviteter där. Om bygget blir av kommer platsen inte längre att kunna användas till detta vilket skulle vara en förlust för hela Rotebro”.

Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnämnden, kommenterar överklagandet så här:

– Min grunduppfattning är att han som privatperson har utnyttjat sin demokratiska rättighet att överklaga. Däremot förvånas jag av att han inte anför de skäl som hans parti gör – att de inte vill ha flyktingar i Sollentuna.

I SD Sollentunas politiska program står det att ”Kommunen ska till dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå motsätta sig alla avtal om ökad invandrarmottagning. Detta gäller även mottagning av ensamkommande personer.”

Men Ludvig Aspling (SD) säger att hans överklagande inte har något att göra med partiets hållning.

– Jag överklagade som privatperson därför att jag inte tycker att beslutet är korrekt enligt plan- och bygglagen.

Tror du inte att det kan uppfattas som att det är flyktingfrågan som är orsaken?

– Om det är någon som tror det är det bara att höra av sig till mig.

Jag överklagade som privatperson.Ludvig Aspling (SD)