SD vill se hårdare tag

SD i Tyresö vill se hårdare tag mot tiggare och hänvisar till en paragraf i kommunens ordningsstadga, enligt vilken det krävs polismyndighetens tillstånd för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

I en interpellation till kommunfullmäktige vill partiet veta vad Tyresös styrande politiker ska göra för att leva upp till ordningsstadgan.

När Lokaltidningen Mitt i kontaktar kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), påpekar han att detta är en polisiär fråga.

– Det här gäller ju i alla kommuner, men vi tycker inte att man ska förbjuda tiggeri. Det är ju inte ens något utbrett problem i Tyresö. Dessutom är det ju väldigt många andra som också samlar in pengar utan tillstånd, säger han.