SD vill slopa p-avgifter

Slopad parkeringsavgift på kvällar och helger – det föreslår Sverigedemokraterna i en motion. Förslaget får dock tummen ner av stadens tjänstemän.

Sedan 3,5 år kostar det pengar dygnet runt att parkera i Solna. Det vill Sverigedemokraterna ändra på och föreslår därför att parkeringsavgift endast tas ut under tiden 8-18 på vardagar och kvällar, nätter, dag före helgdag och att helgdagar blir avgiftsfria.

Förslaget får dock tummen ner av stadens tjänstemän.

”Tekniska förvaltningen anser inte att parkeringsavgift kvällar och helger bör slopas då en sådan förändring väntas ge negativa effekter på tillgången av parkeringsplatser på allmän platsmark”, skriver man i sitt svar på motionen.

Däremot anser förvaltningen att det nuvarande parkeringssystemet ska utvärderas under nästa år.