SD:s sparförslag – en påhittad summa

6 miljoner kronor – så mycket skulle kommunen spara på att ta emot färre asylsökande menar SD. Samtidigt erkänner partiet att man inte vet vad mottagandet kostar i dag.

Antalet asylsökande som kommer till Väsby ska minska till ett minimum, eftersom de belastar kommunens ekonomi, anser Sverigedemokraterna. Partiet vill att avtalen med Migrationsverket omförhandlas.

– Ersättning från Migrationsverket får man bara de första två åren, men kostnaderna kvarstår även år tre och fyra, säger Jan Björkebaum, ordförande för Sverigedemokraterna i Väsby.

SD stödjer stora delar av Alliansens budgetförslag, som oförändrad skatt och ja till Väsby sjöstad, men på en punkt går en stark skiljelinje, nämligen i frågan om invandring. SD menar att färre asylsökande skulle innebära en besparing på sex miljoner kronor för kommunen.

Men några beräkningar har man inte kunnat göra, erkänner Jan Björkebaum.

– Det är en uppskattning. Kostnaderna finns inte att tillgå och det är svårt att få fram några beräkningar. Det är omöjligt att ta ställning till en sådan här sak om man inte har siffrorna framför sig.

Om det är omöjligt att ta ställning, hur kan ni då lägga ett skarpt förslag?

– Vi vill ta fram frågan i ljuset.

Varför just sex miljoner?

– Med tanke på att Riksdagens utredning nämner siffran 118 miljarder under en fyraårsperiod så förstår man att det går att spara någon miljon även i Väsby.

Leif Berglund (S) var bara en av flera talare från båda blocken som under budgetdebatten gick till hårt angrepp mot SD:s förslag.

– Deras förslag är bara svammel och hänger inte ihop, säger Leif Berglund.

Fakta

Så många flyktingar i Väsby

Väsby har sex boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. Grundersättningen är 500 000 kronor per år samt 1 900 kronor per dygn per boendeplats, 1 600 om den står tom.

Väsby tar även emot 7-15 flyktingar med uppehållstillstånd per år. För detta får kommunen 440 000 kronor samt en schablon-ersättning per person.

Källa: Väsby kommun