Se bilderna på Skanstulls nya stadsdel

Vision av nya Skanstull, sett söderifrån.
Vision av nya Skanstull, sett söderifrån.
Förslag på hur det kan se ut på Skansbron, vy mot Södermalm.
Förslag på hur det kan se ut på Skansbron, vy mot Södermalm.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser.
Illustration av förslaget för Södra Skanstull med nya kollektivtrafikhållplatser.
Förslag på nya torget under bron.
Förslag på nya torget under bron.
Så ser det ut i Skanstull, i dag.
Så ser det ut i Skanstull, i dag.
Vision av hur Skanstull kan se ut i framtiden.
Vision av hur Skanstull kan se ut i framtiden.
Förslag på nya Slussparken.
Förslag på nya Slussparken.
Förslag på nya Strandparken.
Förslag på nya Strandparken.
Skiss på nytt bostadsområde i Skanstull.
Förslag på hur det kan se ut med Diagonalgatan, en ny gata, som planeras genom den nya stadsdelen.
750 nya bostäder, ny strandpromenad och restauranger.

Nu visas planera upp för nya Skanstull – som kommer att förändra hela områdets karaktär.

Här är nya stadsdelen som ska få Södermalm att växa ihop med Gullmarsplan och Sjöstan. Och det är stora förändringar på gång. Under broarna vid södra Skanstull planeras det för 750 nya bostäder, butiker, kontor och hotell. Strandpromenaden föreslås utvecklas med två nya parker vid vattnet. Flera mindre torg planeras att anläggas. En ny gata och nya gång- och cykelvägar föreslås.

– Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation, säger Ewa Wåhlin, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Fram till den 27 oktober är det samråd om förslaget, vilket innebär att invånare och andra intressenter får tycka till om planerna. Lördagen den 10 september hålls det öppet hus vid Eriksdalsbadets utegym kl. 10-16. Planerna kan även ses i sin helhet på stadens hemsida eller i Tekniska nämndhuset.

Byggplanerna förväntas att klubbas i slutet av året. Byggstarten blir tidigast 2019.

Här kan du läsa mer om förslaget. Och här kan du ta del av stans alla handlingar om nya södra Skanstull.

Fakta

Stans vision för Söderstaden

”Stockholms stads ambition med Söderstaden är att skapa en tätare och mer mångfunktionell stadsmiljö som länkas samman med omkringliggande stadsdelar. Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt, där ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen bidrar till att stärka hela Stockholmsregionens attraktivitet. Samtidigt ska Söderstaden bli en attraktiv promenadstad, där äldre bebyggelse finns sida vid sida med nya bostäder.”

Källa: Stockholm stad