Se filmen om superfällorna!

Fällornas trubbiga spjut åker ut i 127 kilometer i timmen och krossar råttornas skelett. Läs artikeln om hur råttinvasionen har bekämpats <a href="http://mitti.se/superfallor-dodar-105-rattor-i-manaden/?tag=jarfalla">här. </a>
Fällornas trubbiga spjut åker ut i 127 kilometer i timmen och krossar råttornas skelett. Läs artikeln om hur råttinvasionen har bekämpats <a href="http://mitti.se/superfallor-dodar-105-rattor-i-manaden/?tag=jarfalla">här. </a>