Se hur Hagastaden växer fram

Överst i vänster hörn syns Gert Wingårdhs aula, som var klar redan 2013. Den enorma byggnaden i mitten är Nya Karolinska med huvudentré till vänster, plats för två helikoptrar och längst till höger ett grästak. Punkthuset framför blir hotell. Där ska även sjukhusets administration ligga.
Överst i vänster hörn syns Gert Wingårdhs aula, som var klar redan 2013. Den enorma byggnaden i mitten är Nya Karolinska med huvudentré till vänster, plats för två helikoptrar och längst till höger ett grästak. Punkthuset framför blir hotell. Där ska även sjukhusets administration ligga.
Framför sjukhuskomplexet står två fastigheter med rundade hörn. I det till höger finns redan i dag Hemköp och Systembolaget, i det andra har hyresgästerna inte flyttat in än. Till höger om dessa syns betongfundamenten till det som ska bli tre bostadshus med som mest 730 lägenheter.
Framför sjukhuskomplexet står två fastigheter med rundade hörn. I det till höger finns redan i dag Hemköp och Systembolaget, i det andra har hyresgästerna inte flyttat in än. Till höger om dessa syns betongfundamenten till det som ska bli tre bostadshus med som mest 730 lägenheter.
Ännu närmare Vasastan syns det första av Norra tornen, eller Tors torn som nog fler säger. Till höger står en blå byggkran, där byggs det högsta tornet i kvarteret Innovationen. Det blir hela 125 meter högt, får 178 lägenheter och ska vara färdigt redan nästa år. Det andra blir 104 meter, får 102 lägenheter och är klart året därpå.
Ännu närmare Vasastan syns det första av Norra tornen, eller Tors torn som nog fler säger. Till höger står en blå byggkran, där byggs det högsta tornet i kvarteret Innovationen. Det blir hela 125 meter högt, får 178 lägenheter och ska vara färdigt redan nästa år. Det andra blir 104 meter, får 102 lägenheter och är klart året därpå.
Nya Karolinska är nästan klart. Och nu börjar även bostadshusen synas i Hagastaden. Se vårt bildspel med nytagna flygbilder.

Området runt Norra station och Karolinska har länge varit en byggarbetsplats. Så är det fortfarande men nu börjar en del ta form. På de här bilderna, som stadsbyggnadskontoret tog för några dagar sedan, ser man att nya Karolinska nästan är färdigt och att ett av Tors torn – eller Norra tornen, som byggherren Oscar Properties hellre kallar dem – är påbörjat.

Inte minst har grunden nu lagts för vad som ska bli 900 lägenheter, en knapp tredjedel av de 3000 bostäder som byggs på Stockholmssidan av Hagastaden. Vilket kanske kan glädja den som behöver bostad och har tillräckligt tjock plånbok för att ha råd att flytta in.

– Till höger, där de gula kranarna står, bygger Einar Mattsson, Veidekke och Ikano bostäder, säger Anna Näslund, kommunikationsanvarig för Hagastaden på exloateringskontoret. Lägenheterna blir bostadsrätter och de första är inflyttningsklara i slutet av nästa år. Det rör sig sammanlagt om högst 730 bostäder men kan bli färre.

– Det beror lite på hur stora lägenheter byggherren väljer att göra, säger Anna Näslund.

Sedan tillkommer 280 lägenheter i de Norra tornen på 30 respektive 35 våningar, också de bostadsrätter. De byggs av Oscar Properties och ska vara klara 2018.

I det lägre av de två tornen, som ska ligga i kvarteret Helix, har Oscar Properties lovat att fyra våningar i mitten av tornet ska vara tillgängliga för allmänheten.

Hela Hagastadenområdet ska vara färdigt 2025.