Se på när bågbron lyfts på plats

Tunneln genom Ryssbergen.
Tunneln genom Ryssbergen.
Bågbron till Kvarnholmen blir en helt ny förbindelse med övriga Nacka.

På lördag kan Nackabor och andra intresserade se den 195 långa brokonstruktionen lyftas på plats.

Bron över Svindersviken kommer att behövas i och med att Kvarnholmen bebyggs med nya bostäder, och beräknas befolkas av 10 000 invånare inom några år.

– Det kommer att bli väldigt trångt för trafiken att ge sig ut enbart via Henriksdal, vi behöver ha en annan förbindelse, motiverar Yussuf Hassen, projektchef i Nacka kommun, den nya broförbindelsen till övriga Nacka.

Bron är en bågbro i stål, tillverkad i delar i Tjeckien och transporterad till Sverige där delarna under flera månader har monterats ihop på Kvarnholmen.

På lördag ska bron på plats över vattnet. Den hopmonterade bron kommer att skjutas över Svindersviken till andra sidan vattnet, med hjälp av pontoner som ligger i viken.

På andra Nackasidan av Svindersviken har en tunnel sprängts i berget. Vägen i tunneln kommer upp ovan jord strax före Värmdöleden, varifrån trafiken leds vidare under motorvägen och ut på Griffelvägen.

Att få bron på plats över Svindersviken kommer att bli ett evenemang även för allmänheten. Mellan klockan 11 och 17 på lördag kan allmänheten följa arbetet med att få bron på plats.

Enligt Yussuf Hassen är det ovanligt att en liten kommun som Nacka åtar sig att delta i ett så här stort infrastrukturprojekt.

Broprojektet beräknas kosta 310 miljoner kronor. Kommunen står för hälften av den summan, de tre byggherrarna JM, Folksam och Peab för resten.

Yussuf Hassen räknar med att projektet kommer att bli dyrare än vad man ursprungligen beräknade 2009.

– Bergegenskaperna i tunneln var sämre än väntat, vi har behövt förstärka mer än planerat, säger han.

– Jag tror att den extra kost­naden hamnar inom rimliga gränser.

Bron är planerad att öppnas för trafik i början av 2016.

Kvarnholmsbron har monterats ihop på land.

Fakta

Bron till även för gående

Kvarnholmsbron blir 195 ­meter lång och tolv meter bred.

Den höga bron kommer att gå 19 meter ovanför vatten­ytan.

På bron kommer att finns en 8 meter bred vägbana och en 3,5 meter bred gång- och cykelbana.

Bullerskärmar har integrerats i broräckena.

Brodelen som lyfts på plats i helgen väger 1 500 ton.

Källa: Nacka kommun