Se planer på nytt omsorgsboende

TÄBY Omkring 200 nya vård- och omsorgsplatser i kommunen kommer att behövas inom de närmaste tio åren. På Enhagsslingan planeras för ett boende med 54 platser. Fastighetsägaren har inlett ett samarbete med Senior­gården som har för avsikt att teckna avtal med en privat vård­operator.

Tomtent ligger i Enhagens industriområde i den sydvästra delen av kommun, på gränsen till Danderyd.

Ett förslag till detaljplan finns utställt i kommun­huset och i biblioteket i Täby centrum.