120

miljoner kronor beräknas den totala kostnaden bli för den så kallade cykelplanen i Täby. Cykelplanen är ett projekt ska ge kommunen fler och bättre cykelvägar.