ANNONS

Ägnö seglarläger hotas av nedläggning

Diana Hallberg.
Diana Hallberg.
Föreningshuset som brann ned.
Föreningshuset som brann ned.
Ägnö.
Ägnö.
Ägnö.
Ägnö.
Utrustning till lägret.
Utrustning till lägret.
Segelbåtar.
Segelbåtar.
Diana Hallberg.
Diana Hallberg.
Sedan föreningshuset brann ner för två år sedan har Ägnö sjöscoutkår kämpat för att få bygga upp huset igen. Nu finns risk att kåren inte får bygglov. 22 november fattas beslutet i stadsbyggnadsnämnden.
ANNONS

På den lilla ön Ägnö, mitt emot Trinntorp på Tyresö, har Ägnö Sjöscoutkår sedan 1982 anordnat seglarläger. Själva scoutverksamheten drogs igång redan på 50-talet. 2015 brann seglarlägrets stuga ned, och sedan dess har föreningen försökt få ett bygglov. Men för att få bygglov så nära vattnet krävs dispens från strandskyddet. Den 22 november fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om föreningen ska få dispensen.

– Vi utbildar barn och unga till att bli bättre människor, att ta hand om sig själv och klara av att vara i naturen och skärgårdsmiljö. Vår utbildning har en lång tradition, och man lär sig ofantligt mycket av ett sånt här läger, säger Dina Hallberg, ordförande i Ägnö sjöscoutkår.

Krävs särskilda skäl

Det finns sex olika skäl till att få strandskyddsdispens. Enligt Henrik Axelsson, handläggare på länsstyrelsen, krävs att ett av de särskilda skälen uppfyller kriterierna.

– Sen tittar man på om åtgärderna strider mot strandskyddets syfte. Man tittar även på den enskildes intressen i förhållande till strandskyddets intresse, säger Henrik Axelsson.

Scoutkåren hävdar i sin dispensansökan att de uppfyller två av de särskilda skälen, samt att deras verksamhet inte strider mot strandskyddets syfte. De menar att området redan tagits i anspråk som lägerområde, det vill säga verksamhet bedrivs på platsen oavsett stugans existens. De hävdar även att deras verksamhet inte hindrar allmänheten från att vistas på ön, samt att de utför underhållsarbete året om.

– Vi är redan etablerade på platsen sedan decennier och det går inte att placera huset någon annanstans, säger Diana Hallberg.

Ideell kraft dör ut

Huset har används till allt från administration, matlagning och sjukstuga för barnen. Sedan branden 2015 har föreningen fortsatt med sina seglarläger genom att låna material av andra föreningar. Men underhållsarbetet av marken och båtarna under vinterhalvåret har gått trögt, utan huset har volontärerna tvingats sova i vindskydd vid minusgrader.

– Det tär på de ideella krafterna och man märker att intresset för föreningen sjunker. Till slut kommer ingen vilja vara kvar och då får man avsluta den här trettiosexåriga historien av föreningsliv.

ANNONS

Ansökan om dispens från strandskyddet behandlas av kommunen. Om ansökan godkänns skickas ärendet i sin tur till länsstyrelsen som granskar beslutet.

 

Mitt i har sökt berörd handläggare på Tyresö kommun för en kommentar. 

Fakta

Om strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelserna har dock möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter.

 

Särskilda skäl för dispens

Vid en dispensprövningen beaktas om området som ansökan avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Källa: Länsstyrelsen Stockholm
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Tyresö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.